قیمت محصولات

ویلچر تاشو

HMK-W

aa11

قیمت: 12.800.000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی:
پیش پرداخت: 4.400.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 1.600.000 تومان

جرثقیل بیمار

SHM-PLH

N133

قیمت: 21.000.000 تومان

 

 

بالابر پله‌رو – مدل ویلچربر

HMK-SLWD

j9

قیمت:
از 75.000.000 تومان
تا 100.000.000 تومان
(به ازای یک ردیف پلکان 8 پله‌ای)

صندلی بالابر سرویس بهداشتی

SHM-PLC

O144

قیمت: 17.000.000 تومان

 

 

رمپ جمع شونده قابل حمل

HMK-PR20,PR70,PR100

cc333

قیمت: 11.800.000 (1‌ متر)
شرایط پرداخت اقساطی:
پیش پرداخت: 1.180.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 11
مبلغ هر قسط: 1.180.000 تومان

صندلی بلندکننده از زمین

HMK-LC

ee55

قیمت: 20.000.000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی:
پیش پرداخت: 2.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 11
مبلغ هر قسط: 2.000.000 تومان

عمود بالابر سیار

HMK-PWL

قیمت: 55.000.000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی:
پیش پرداخت: 5.500.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 11
مبلغ هر قسط: 5.500.000 تومان

بالابر ایستا کننده

SHM-PLS

P155

قیمت: 20.000.000 تومان

 

 

بالابر پله‌رو – مدل نفربر

HMK-SLPD

i8

قیمت:
از 45.000.000 تومان
تا 60.000.000 تومان
(به ازای یک ردیف پلکان 8 پله‌ای)

ویلچر ایستا نیمه برقی

HMK-SWE

bb22

قیمت: 24.000.000 تومان
شرایط پرداخت اقساطی:
پیش پرداخت: 8.000.000 تومان
تعداد اقساط ماهانه: 6
مبلغ هر قسط: 3.000.000 تومان