قیمت محصولات

با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت اقتصادی فعلی کشور قیمت های مربوط به سال 1399 هنوز مشخص نشده اند و به محض اعلام به اطلاع مخاطبان گرامی رسانده خواهند شد.

بالابر پله رو-مدل نفربر

HMK-SLPD

a11

قیمت:

بالابر پله رو-مدل ویلچربر

HMK-SLWD

b22

قیمت:

رمپ جمع شونده قابل حمل

HMK-PR20,PR70,PR100

c333

قیمت:

ویلچر ایستا

HMK-SWE

d4444

قیمت:

صندلی بلند کننده از زمین

HMK-LC

e5

قیمت:

ویلچر تاشو

HMK-W

f66

قیمت:

هزینه اجاره محصولات

با توجه به شیوع ویروس کرونا و وضعیت اقتصادی فعلی کشور قیمت های مربوط به سال 1399 هنوز مشخص نشده اند و به محض اعلام به اطلاع مخاطبان گرامی رسانده خواهند شد.

اجاره عمود بالابر پرتابل

Ejare 01

هزینه اجاره برای یک روز:

اجاره رمپ عرض 20 سانتی متر (دو لنگه)

Ejare 02

هزینه اجاره یک متر برای یک روز:

اجاره رمپ عرض 70 سانتی متر

Ejare 03

هزینه اجاره یک متر برای یک روز:

اجاره رمپ عرض 100 سانتی متر

Ejare 04

هزینه اجاره یک متر برای یک روز: