بالابر پله رو – مدل نفربر

 نحوه عملکرد دستگاه

تهران

قزوین

اسلامشهر

امامزاده صالح

مشهد – پله گردشی

صندلی بلندکننده از زمین

 نحوه عملکرد دستگاه

صندلی بلندکننده از زمین

صندلی بلندکننده از زمین

رمپ جمع شونده قابل حمل

  نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) به همراه کشنده برقی

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) جهت ورود به خودرو

مناسب سازی پله های سالن اجلاس سران

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) جهت ورود به خودرو

ویلچر ایستا

  نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

موارد استفاده از ویلچر ایستا

بالابر پله رو – مدل ویلچربر

 نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

موارد استفاده از بالابر پله رو – مدل ویلچربر

همدان

مشهد – هتل قدس

تهران – دانشگاه علوم توانبخشی

ویلچر تاشو

نحوه عملکرد دستگاه

معرفی کامل محصول

ویلچر تاشو

عمود بالابر

اسکله بندر انزلی

یزد – زندان اسکندر

اصفهان – امامزاده ابراهیم

قم

تهران

اصفهان – مقبره علامه مجلسی