بالابر پله رو – مدل نفربر

فیلم نحوه عملکرد دستگاه

تهران

قزوین

اسلامشهر

امامزاده صالح

مشهد – پله گردشی

صندلی بلندکننده از زمین

فیلم نحوه عملکرد دستگاه

صندلی بلندکننده از زمین

صندلی بلندکننده از زمین

رمپ جمع شونده قابل حمل

 فیلم نحوه عملکرد دستگاه

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) جهت ورود به خودرو

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) به همراه کشنده برقی

رمپ عرض ۲۰ سانتی متر (دو لنگه) جهت ورود به خودرو

مناسب سازی پله های سالن اجلاس سران

مناسب سازی سالن همایش حوزه هنری در مراسم روز جهانی معلولین

ویلچر ایستا

 فیلم نحوه عملکرد دستگاه

موارد استفاده از ویلچر ایستا

ویلچر ایستا

بالابر پله رو – مدل ویلچربر

فیلم نحوه عملکرد دستگاه

مشهد – هتل قدس

مجتمع عرفان – سعادت آباد

همدان

کرمان

دانشگاه علوم توانبخشی – میرداماد

ویلچر تاشو

فیلم نحوه عملکرد دستگاه

ویلچر تاشو

ویلچر تاشو

عمود بالابر

اسکله بندر انزلی

یزد – زندان اسکندر

اصفهان – امامزاده ابراهیم

قم

تهران

اصفهان – مقبره علامه مجلسی