صندلی بلندکننده از زمین

صندلی بلندکننده از زمین (Lift Chair)

نام تجاری (ایران کد): HMK-LC

ویژگی ها

ویژگی‌ها

تیپ بندی صندلی بلندکننده از زمین

  • مجهز به سیستم ریموت کنترل
  • قابلیت جدا شدن پشتی
  • حمل و نقل آسان به کمک چرخ ها
  • قابلیت تبدیل صندلی به تخت در نمونه های سفارشی
  • تیپ یک: کمینه ارتفاع صندلی 150 میلی متر و بیشینه ارتفاع صندلی 500 میلی متر
  • تیپ دو: کمینه ارتفاع صندلی 350 میلی متر و بیشینه ارتفاع صندلی 700 میلی متر

 نحوه عملکرد دستگاه

صندلی بلندکننده از زمین

صندلی بلندکننده از زمین