صفحه بلندکننده دومنظوره

صفحه بلندکننده دومنظوره

نام تجاری (ایران کد): HMK-DLP

ویژگی ها

ویژگی‌ها

تیپ بندی صفحه بلندکننده دومنظوره

  • قابلیت استفاده از دستگاه به صورت نشسته و ایستاده
  • مجهز به سیستم ریموت کنترل
  • کمترین ارتفاع کفی: قابل تغییر از ۵ سانتیمتر تا ۴۵ سانتیمتر
  • کورس دستگاه: ۳۵ سانتیمتر
  • ‌وزن تقریبی: ۲۷ کیلوگرم
  • ‌قابلیت تحمل وزن ۱۵۰ کیلوگرم
  • قابلیت جدا شدن پشتی
  • حمل و نقل آسان به کمک چرخ ها
  • تیپ یک: کمینه ارتفاع صندلی 50 میلی متر و بیشینه ارتفاع صندلی 500 میلی متر

صفحه بلندکننده دومنظوره (ایستاده)

صفحه بلندکننده دومنظوره (نشسته)